Обследване | Строителство | Проектиране | Други

 Многофамилна жилищна сграда в гр. Добрич, ж.к. „Дружба“, блок 4

Многофамилна жилищна сграда в гр. Търговище, бул. „Митрополит Андрей" № 83, входове „А“, „Б“, „В“

 

< 1 2 3 4 >

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Многофамилна жилищна сграда в гр. Търговище, бул. „Митрополит Андрей" № 83, входове „А“, „Б“, „В“