• ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ

Наши специалисти контролират строителството от името на възложителя, следят за спазване на одобрените проекти за количеството и качеството на вложените материали, предлагат енерго-ефективни техники при организацията и изпълнението на всеки вид строителство.