• СТРОИТЕЛСТВО

Специализирани строителни работи по усилване на аварирали строителни конструкции,  усилване на земна основа, прилагане на защитни хидроизолации – при ново строителство и при съществуващи проблеми, отстраняване на течове, полагане на топлоизолации.