Обследване | Строителство | Проектиране | Други

 Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, бул. „Генерал Скобелев” №22, блок „Отец Паисий”

Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. „Дондуков Корсаков“ №5, вход А

Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, бул. „Цар Освободител” № 123, бл. „Волов”, вх. Б

Многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, ул. „Димитър . Буйнозов” № 2

Многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, кв. „Бужлуджа” ул.”Христо Донев” № 1, бл. „Теменуга” № 1

Многофамилна жилищна сграда в гр. Габрово, ул. "Варовник" №11

Многофамилна жилищна сграда в гр. Разград, ж.к. „Снежанка“, бул. „Априлско въстание“ № 37, вх. А и Б

Многофамилна жилищна сграда в гр. Разград, ул. "Станка Николица" №6, бл. "Кольо Фичето" 1, вх. Б

 

< 1 2 3 4 >

BG161PO001-1.2.01-001 „Енергийно обновяване на българските домове“,

който се осъществява с финансовата подкрепа

на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие

 

Многофамилна жилищна сграда в гр. Габрово, ул. "Варовник" №11