Обследване | Строителство | Проектиране | Други

 Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. „Дондуков Корсаков” №10, бл. Щастие, входове А и Б

Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Майор Атанас Узунов" № 22, бл. Родопи

Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Бистрица" №2

Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. Лозен планина №17, бл. Баба Тонка, вх. Д

Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. Алеи Възраждане № 4

Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул.”Сливница” №28 , бл. Сградостроител

Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. „Раковски“ №14, бл. „Устрем“, вход 1

Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. „Иван Вазов” № 20, бл. „Максим Горки”

 

< 1 2 3 4 >

BG161PO001-1.2.01-001 „Енергийно обновяване на българските домове“,

който се осъществява с финансовата подкрепа

на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие

 

Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. „Дондуков Корсаков” №10, бл. Щастие, входове А и Б