МИСИЯ

"Линк - Русе" ЕООД  е създадена с идеята да предлага цялостна услуга по реализирането на инвестиционните намерения на своите клиенти – от проектантската услуга , през управлението на проекта по време на строителство до въвеждане в експлоатация.
Ние вярваме, че ключът към успеха е в творческите виждания и непрекъснатото усъвършенстване на всеки член от екипа. Вие ще откриете искрата на творчеството във всеки елемент от нашата дейност – от обикновената консултация, през подходящото техническо решение и законосъобразната му реализация до окончателното задоволително решаване на Вашата задача.
Ние се стремим не просто да бъдем различни, а да бъдем по-добри! Не случайно девизът  ни е
"Ние правим обикновени неща необикновено добре"

ПРИНЦИПИ:

  • Лоялност – основна цел на екипа е да изгради трайни взаимоотношения с нашите клиенти, основани на взаимно доверие, уважение и коректност
  • Отговорност – приоритет на нашия екип е постигането на оптимални резултати по конкретния проблем – като се стремим да бъдем максимално полезни на нашите клиенти
  • Креативност – на един силно конкурентен  и непрекъснато развиващ се пазар, творчеството е важна предпоставка за налагане, утвърждаване и растеж;ще го откриете във всичко, което правим; нашата креативност ще работи за Вас
  • Гъвкавост – в основата на нашата работа стои възможността за бърза и адекватна реакция на непрекъснато променящата се външна среда /законовите  и нормативни разпоредби/ и изискванията на клиента, което е необходима предпоставка за успешния ни бизнес
  • Организираност – добрата координация и сътрудничество са нашата гаранция за постигането на високи резултати
  • Корпоративна социална отговорност (КСО) - Принципите на "Линк - Русе" ЕООД за Корпоративната социална отговорност целят минимизирането на вредното влияние на нашата дейност върху околната среда, максимизиране на употребата на екологично чисти продукти и енергия и създаването на обществено отговорни взаимоотношения, където и да извършваме своята дейност. Нашата главна цел е дейността ни да допринася положително за обществото и околната среда, в която се извършва.

 

ЕКИП
Екипът е съставен от високо отговорни и подготвени специалисти – строителни инженери, строителни техници и икономисти.

НАШИЯТ ДЕВИЗ

"Ние правим обикновени неща необикновено добре"