Обследване | Строителство | Проектиране | Други

 Недовършен строеж “Кухня-столова”с.Татари, община Белене

Съществуващо производствено хале в гр. Добрич

Училище „Панайот Волов” – гр.Бяла, област Русе

Цех за преработка на каучукови изделия на фирма „Латекс”- гр. Бяла, област Русе

Стопанска сграда – бивш овчарник – с. Ново село, Област Русе

Обществена обслужваща сграда – гр.Плевен

Цех "BTB"– с.Руйно

Обследване на аварирали конструкции
подова плоча в помещение на гара Русе

Съществуваща жилищна сграда в гр.Русе

< 1 2 3 4 >

Недовършен строеж “Кухня-столова” с. Татари, община Белене