Лазерен далекомер HILTI PD 42

със следните технически данни :

Точност на измерванията - +/- 2 мм, макс. +/- 3 мм

Обхват на измерването – от 0,1 до 100 м

Лазер 635 nm, кл. 2

Измервателни функции – единични и
продължителни измервания

Изчислителни функции - +, -, х, /, х2,
квадратен корен

Стандартни функции – разстояния,
площ, обем

Допълнителни функции – индиректно
измерване – чрез 2 и 3 измервания,
дистанционно измерване на отсечка,
изчисляване на средна стойност.

Видно от гореизброените функции екипът, въоръжен с лазерния далекомер е в състояние да извърши голям обем замервания за кратко време.